BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szkárosi Horvát András (?, ? – ?, ?) reformátor, amivé bizonyosan róm. kat. papból lett; 1542-től 1549-ig és lehet, hogy előbb is, később is Tállyán lelkészkedett. Egy „vigasztaló ének”-en kívül még kilenc hosszabb versezete maradt fenn, melyek közül négy (Az antikrisztus országa ellen; Kétféle hitről: a Krisztusbeli és a pápai foltos hitről; Pál érsek levelére való felelet; Emberi szerzésről) polémikus, három (Az fejedelemségről; Az fösvénységről; Az átokról) erkölcsi, kettő (Az Istennek irgalmasságáról; Panasza Krisztusnak, hogy ellene támadnak ez világiak) dogmatikus tartalmú. (Legutóbb együtt kiadva Régi Magyar Költők Tára, II. k. 1880.)