BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Csengeri ref. zsinat, 1570. júl. 26-án tartatott a →Melius Péter püspök elnöklete alatt. A zsinat határozatai főleg a szentháromság hitének →Dávid Ferenc és követői ellenében való körvonalazására és az ezzel leginkább összefüggő tételek megállapítására voltak irányozva. A hitvallást Melius szerkesztette s ő is nyomatta ki, de – úgy látszik – jónak találta nem teljes egészében tenni közzé, mert a hitvallás elején jelzett tizenegy tárgyból csak tízre vonatkozó tételeket vett föl, míg a tizenegyedikre hozott végzést „a rút eretnekek és Antikrisztusok eltörültetéséről” mellőzte. A csengeri hitvallás a külföldi ref. egyházak legnevezetesebb hitvallásaival együtt felvétetett a „Syntagma confessionum” c. gyűjteménybe, de tévesen Confessio Polonica címmel; Niemeyer is közli a „Collectio confessionum”-ban. Magyar fordításban kiadta →Kiss Áron „A 16. században tartott magyar ref. zsinatok végzései” (1881.) közt.