BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Száki János (Szenczi) (?, ? – Komárom, 1672. szept. l.) ref. lelkész, az előbbinek bátyja, Ekelen volt lelkész és a →komjáti egyházmegye →esperese, ahonnan be-bejárt az árván maradt komáromi gyülekezetbe. Ezért bosszút esküdvén ellene a jezsuiták, egy tűzvész alkalmával gyújtogatásra való felbujtással vádolták, amiért aztán állítólagos bűntársával együtt kivégezték, mégpedig oly módon, hogy őt háromszoros megkínzás után megégették elevenen. –

Nem tévesztendő össze hasonló nevű atyjával, ki 1656-tól 1675-ig püspöke volt a →samarjai egyházkerületnek. Az azonban nem tudható, hogy melyikük írta „A helvét valláson levő ecclesiáknak… ceremóniájokról” (1671.) c. művet.

Irodalom: Földváry László: Sz. J. ekeli prédikátor… megégettetése Komáromban (Prot. Szle, 1903.).