BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Lipcsei biblia, a Károlyi-féle magyar fordításnak a baseli kiadás nyomán Lipcsében 1776-ban megjelent kiadása, melyhez →Institoris Mihály írt előszót. Nemkülönben lipcsei biblia az az újszövetség is, melyet 1717-ben →Bél Mátyás bocsátott közre az ifj. →Köleséri Sámuel javításaival.