BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Hradski János (Botfalu, 1701. – ?Modor, 1769.) ev. lelkész. Tanult Trencsénben, Besztercebányán, Eperjesen, Zittauban, 1719-től Lipcsében, 1720 tavaszától Halléban. Innen 1724 nyarán visszatért hazájába, de a pietizmus ellenségei nem voltak hajlandók lelkészségre bocsátani, ameddig meg nem járja Wittenberget is. Ismét Halléba látogatott el először, de már nov. 28-án beiratkozott Wittenbergben. Kevés idő múltán Berlinben egy báró udvarában kapott alkalmazást, melyben hat évet töltött. Hazajővén, 1732 tavaszán Krajnában lett pap. Innen 1749-ben elkergette az ott prot. lelkészt nem tűrő hatalom, mely fogságba is vetette. 1752-től Podluzsánban, a következő évtől Modorban működött. – Műve: Disquisitio epistolica: utrum coelibatus medium obtinendae summae perfectionis evangelicae sit? (Zittau, 1733.)