BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Linder Károly (Nagyjeszen, 1845. jan. 4. – Békéscsaba, 1925. ápr.) ev. lelkész. Nagyjeszenben kezdte iskoláit. Ezeket Turócszentmártonban és Selmecbányán folytatta, míg a teológiát 1867-ben Pozsonyban végezte. 1868 elején →káplán, 1870-ben lelkész lett Békéscsabán. – Szlovákul írt művei: Vallásos gondolatok Jézus Krisztus kínszenvedéséről. (Budapest, 1876.) Jubilaeumi beszéd. (Uo. 1879.) Luther kátéja magyarázatokkal. (Békéscsaba, 1887.) Az ev. elemi iskolák III. és IV. osztálya számára Német Lajossal olvasókönyvet szerkesztett.