BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Xylander (eredetileg Holtzmann) István (Lőcse, 1572. – Szepesváralja, 1619. ápr. 18.) ev. lelkész. Lőcsén tanult 1584-ig. Németlipcsén, Eperjesen, Krapicon és megint Lőcsén folytatta iskoláit. A külföldet is fölkeresvén, előbb Oderafrankfurtban, hol negyedévet töltött, 1591. dec. 6-tól pedig Wittenbergben gyarapította ismereteit. 1596 őszétől 1597 novemberéig Königsbergben időzött, ahonnan újra Wittenbergbe ment. Innen, miután már előbb is ellátogatott haza és közben nagyobb utazásokat tett külföldön, 1599-ben magisteri címmel tért vissza végleg hazájába. Itt előbb négy évig diakonus volt Lőcsén, azután lelkész lett 1603-ban Korompán, 1606-ban Kisszebenben, 1609-ben Szepesváralján. A →szepesi 24 városi egyházmegye 1611-ben →esperesévé választotta, s ebben a hivatalában 1615-ig megmaradt. Eközben 1614-ben a szepesváraljai zsinat az ekkor szervezett →szepessárosi egyházkerületnek püspökévé tette, de a lengyel kormány tiltakozása meggátolta e tisztség viselésében. – Művei: Die Bekehrungsgeschichte des Grafen Christoph Thurzo (Nem maradt fenn). Carmina sepulchralia super funus D. Christophori Thurzó. (Lőcse, 1614.) – Respondens volt a „De voluntate caeterisque facultatibus animae” (1598.) tartott vitán. – Üdvözlő verset írt Spillenberger Sámuelhez és Clementis Magdolnához (1616.).