BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Deluck (de Louque) Vilmos István (Kisszeben, ? Acsa, 1795. jún. 11.) ev. lelkész. Kisszebenben kezdte iskoláit, majd Dobsinán és Késmárkon tanult, míg külföldre ment s 1769 őszén a jenai, 1770. máj. 25-én a hallei egyetem hallgatói közé lépett. Innen hazatérve, egy ideig nevelősködött, azután Ivánkafalván, 1783 szeptemberétől Liptószentivánban, 1786-tól Acsán lelkészkedett. – Szlovákul írt művei: Rövid leírás minden dolgok kezdetéről és teremtéséről. (Szakolca, 1777.) Alapos oktatás a ker. hittételekre. (Pozsony, 1781.) Erkölcsi elbeszélések gyermekek számára. (Uo. 1793.) Volt egy latin munkája is: „Liberale judicium de quibusdam in theologia christiana captibus, seu ita dictus articulis fidei” 1786-ból, amely azonban aligha látott napvilágot.