BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Deme László (Zádorfalva, 1889. jún. 26. –) ref. esperes. A gimnáziumot 1907-ben, a teológiát 1911-ben Sárospatakon végezte, midőn külföldre ment s a következő tanévet Edinburghban töltötte: Hazatérve, a Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség budapesti, majd országos titkára, a szövetség lapjainak kiadója, kiadóvállalatának vezetője, végül diákotthonának igazgatója lett. 1926-ban lelkésznek ment Pécelre, hol az →északpesti egyházmegye 1952-ben →esperessé tette. A →dunamelléki egyházkerület 1951-ben zsinati rendes tagnak, 1952-ben konventi rendes tagnak, a konvent sajtóelőadójának választotta. 1948-tól 1951-ig a →Református Híradó szerkesztője és kiadója volt. – Veje →Zoványi Jenőnek.