BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tasnádi Ruber Mihály (Tasnád, ? – Magyarigen, 1618. szept. 24.) ref. püspök. Hazai tanulása után külföldre ment s 1587 novemberében a wittenbergi egyetemre iratkozott be. Hazájába 1591 őszén visszatérve, előbb Bánffyhunyadon, hol 1600-ban a kolozskalotai esperességet is viselte, azután Nagyenyeden lett lelkész. Miután 1605. márc. 7-én erdélyi püspökké választatott már mint ilyen Magyarigenbe ment papnak. Püspöki működése több szempontból nevezetes, de főként a róla „Canoses Ruberiani” (→Ruber-féle kánonok) névvel emlegetett és 1606-ban létrejött egyházi rendszabályokról. Üdvözlő verset írt Albinus Jánoshoz (1588.), Csanádi Jánoshoz (1588.) és Tolnai Garai Jánoshoz (1589.).