BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tasnádi Székely István (?, 1746. körül – ?Szepsi, 1800. dec. 23.) ref. esperes. Tanult Sárospatakon, hol 1760. dec. 5-én lett togatus, majd 1769-től könyvtárnok, 1770-től →köztanitó, 1775-től →senior volt. 1776-ban külföldre látogatott el s a berni egyetemen gyarapította ismereteit 1778 nyaráig. Ekkor hazajött és a következő évben lelkész lett Szepsiben. Az →abaújtornai egyházmegye 1793-ban →esperes választotta s az maradt az 1799-i rendezéskor is az abaújiban. Tagja volt a →budai zsinatnak. – Művei: Krisztus Jézusban való hitnek… fundamentoma LI prédikációkban (2 k.). (Kassa, 1794.) Logike latreia, azaz: Okos isteni tisztelet (Prédikáció a krasznikvajdai templom felszentelésén). (Uo. 1797.)