BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Adami Mihály (Medgyes, ? – Kisselyk, 1716.) ev. lelkész. Honi tanulmányai befejeztével külföldre ment s az 1687–88. tanévben a lipcsei, 1688-ban a wittenbergi egyetemre iratkozott be. 1690. szeptember után tért vissza hazájába s 1692 vége felé kórházi pap volt Nagyszebenben. Innen Rüszbe, 1703 elején Kistoronyba, 1710-ben pedig Kisselykre ment lelkésznek. – Műve: De potentia Dei. (Wittenberg, 1690.) – Üdvözlő verset írt Wittenbergből 1690 májusában Erdélybe visszatérő ifjakhoz, valamint Gütsch Mihályhoz (1689.) és Ziegler Jánoshoz (1689.).