BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Balogh Elemér (Székesfehérvár, 1866. febr. 6. – Pozsony, 1938. ápr. 16.) ref. püspök. A teológiát Budapesten 1888-ban végezte, ahonnan segédlelkésznek ment Pozsonyba. Az 1890–91. tanévben az edinburghi egyetemen gyarapította ismereteit, honnan hazatérve előbb Pesten volt segédlelkész, 1895-től pedig Pozsonyban lelkészkedett. 1921-ben a szlovenszkói dunáninneni egyházkerület püspökévé választotta. – Művei: Jones Mari, a kis walesi leány igaz története, vagy: hogyan alakult meg a nagy „Angol bibliaterjesztő társaság” (Angolból ford.). (Budapest, 1894.) Képek az angol egyházi életből (Protestáns Esték. I. k.) (Orosháza és Pozsony, 1897.) A pozsonyi ref. egyházközség rövid története. (Pozsony, 1900.) Az evangélium vértanúi a magyar evangéliumi prot. egyház →gyászévtizedében. (Uo. 1900.) →Kocsi Csergő Bálint „Narratio brevis…” c. művének X–XII. fejezete (M. Pr. Et. Adattár, 1902.) Csehszlovák és magyar történelmi kapcsolatok.