BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Balogh Benjámin (Páty, ? – ?, ?) ref. lelkész. Debrecenben tanult, hol 1781–2-ben harmadéves →togatus volt. Innen →rektornak ment Szőnyre, azután lelkész lett Héregen, 1794-ben Csallóközaranyoson. 1817-ben nyugalomba lépett s bizonytalan időpontban halt meg. – Művei: A megtért Zakeus (Németből ford.). (Komárom, 1802.) Áhítatosságról való trakta (Jurieu után ford.). (Uo. 1806.)