BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Láczai Szabó József (Sárospatak, 1764, júl. 14. Sárospatak, 1828. szept. 21.) ref. lelkész. Tanulmányait Kassán és szülővárosában végezte, hol 1787-ben →köztanító lett. Majd külföldre ment és 1789 szeptemberében Utrechtben, 1790-ben pedig Göttingenben irakozott be az egyetemre. 1791-ben tanári állást foglalt el Pápán, ahonnan 1805-ben Lepsényre távozott lelkésznek. 1808 tavaszától Sárospatakon, lelkészkedett, betöltve egyszersmind a gyakorlati teológia tanszékét is. – Működése különösen irodalmi téren volt jelentékeny. – Művei közül egyházi természetűek: Ker. katechismus a vallás históriájával és némely szükséges könyörgésekkel együtt (Koppe után ford.). (Győr, 1796.) (V. kiad. 1816., átd. I. A hit ágazatairól Kolozsvár, 1813. II. A ker. erkölcsi tudományról VI. kiad. Nagyenyed, 1834.). Kisdedek katechismusa. (Győr, 1804.) (Sokszor megjelent, átd. még 1866-ban is Kolozsvárt.) A halhatatlanság oszlopa, vagyis némely halotti versek… (Vác, 1807.) (Erkölcsi mesékkel bővítve Sárospatak, 1813.) Énekek (Vác, 1807.) (Új kiad. Sárospatak, 1813.) Vallástevő katechismus. (Sárospatak, 1813.) (Számtalanszor, még a 19. század vége felé is újra nyomatott.) A ker. vallásra való útmutatás (Stapfer után). (Uo. 1813.) (Sok kiadása van.) Prédikációi (4 k.). (Uo. 1813–20.) Diadalmi pompa (Prédikáció a lipcsei csata ünneplésére.). (Uo. 1814.) A reformáció harmadik századjának öröminnepe… (Uo. 1817.) A jegyzetekre tett próbavizsgálás a reformáció… örömünnepe után való esztendőben. (Uo. 1818.) Az egyházi főigazgatóknak istenes méltósága (Gyászbeszéd →Vay József felett). (Uo. 1822.) Az Isten házának… szeretete (Prédikáció a templom megújításakor). (Uo. 1825.) Erkölcsi olvasókönyvecske. (Uo. 1825.) Rövid erkölcsi tudomány. (Uo. 1826.) Hazafiúi ker. hódolás… (Prédikáció I. Ferenc születése napján). (Uo. 1826.) Templombeli köznapi könyörgések. (Uo. 1827.) →Fábián Józseffel együtt szerkesztette a →Prédikátori Tárház II. és III. kötetét (1806–1808.), melyekben 13 dolgozata jelent meg. A felette tartott gyászbeszédek szintén ki vannak adva, valamint a →Nyíri Istvántól emlékére mondott beszéd is.