BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ladányi Gedeon (Hirip, 1824. máj. 24. – Kolozsvár, 1886. febr. 4.) ref. vallású egyetemi tanár. Iskoláit Szatmáron, Máramarosszigeten és 1841-től Debrecenben végezte, hol azután 1845-ben köztanító lett. 1847-től Nagyszalontán, 1851-től Debrecenben volt gimn. tanár, míg 1860-ban ugyanott jogakadémiai tanárrá választották. 1872-ben a kolozsvári egyetemre neveztetett ki az egyetemes történelem tanszékére. A kolozsvári egyetem 1873-ban bölcsészeti díszdoktorrá tette. A Magyar Tud. Akadémia 1872-ben levelező tagjai sorába választotta. – Nagyobb dolgozatai közül egyházi érdekűek: A harmincéves háború (Debreceni gimn. értesítő, 1856.). Mohammed vallása és állama (Család könyve, 1858.). Rienzi (Sp. Füz. 1861.). A prot. papok ellen 1674… Pozsonyban tartott →delegatum judicium teljes jegyzőkönyve. (Uo. 1863.) Az egyházi hatalom története a középkorban (Uo. 1863.). A vallás az emberiség őskorában (Tiszántúli ref. középiskolai tanáregyesület évkönyve, 1880.).