BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Madarász Imre (Tiszaabád, 1846. jún. 18. – Budapest, 1918. nov. 7.) ref. lelkész. Tanult Kisújszálláson, Nagykőrösön, Kecskeméten és Debrecenben, hol 1869-ben végezte a teológiát. Szülőföldjén és Karcagon →káplánkodott, ez utóbbi helyen 1872 májusában lelkész lett. 1887-től 1906-ig országgyűlési képviselő is volt, 1907-ben pedig zsinati rendes tagnak választatott. – Művei: Egyházi beszédek… a „gyermekkert” felállítására vonatkozólag. (Debrecen, 1873.) Templomi szószék (2 k.). (Karcag, 1878–82.) Jézus virágvasárnapi könnyei (Prédikáció). (Uo. 1878.) Különösebb alkalmi egyházi beszédek. (Uo. 1901.) Családi otthon (Vallásos elmélkedések). (Uo. 1911.) Nők imakönyve a családi otthonban. (Uo. 1912.)