BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Baldácsy-alapítvány. A róm. kat. br. Baldácsy Antal országgyűlési képviselő (sz. 1803. máj. 25.) 1876. okt. 19-én kelt végrendeletével és annak 1877. máj. 20-án kelt toldalékával a magyarországi prot. egyházaknak örök tulajdonul hagyott több mint 8000 holdnyi földbirtokot mindennemű tartozékaival együtt. Ez alapítvány az örökhagyónak 1878. aug. 7-én bekövetkezett halála után tényleg a hazai prot. egyházakra szállott, melyek az alapítvány jövedelmeiből törlesztendő kölcsönnel még 3000 holdat vásároltak. Emiatt csak 1886-ban kezdhette meg az akkori tizenegy (5. ev. 5 ref., 1 unit.) egyházkerület kiküldötteiből alakított bizottság az alapítvány jövedelmének a végrendeletben meghatározott célokra (ínséges, különösen építkező egyházak segélyezése; püspökök illőbb díjazása és szegény lelkészek segélyezése; lelkész-özvegyek és árvák gyámolítása) való szétosztását. Azonban az első világháború utáni földreform 7000 holdra csökkentette az alapítvány állagát, újabban meg teljesen megsemmisült.

Irodalom: Patay Pál: Baldácsy Antal br. élete és a Baldácsy-alapítvány félszázados története (1926.).