BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Békési hitvita, 1570 nyara táján egyfelől a térítői úton levő →Basilius István és a már Békésen működő antitrinitárius lelkész, név szerint Tót Miklós, másfelől az emezt elzárató, de már szabadlábra helyezését tűrni kényszerült helybeli ref. lelkész, →Szegedi Lőrinc és talán →Melius Péter között folyt le. Eredménye természetesen az volt, hogy mindkét fél megmaradt a saját nézete mellett, ámde a békésiek egy részét sikerült Basiliusnak a maga pártjára hódítani.