BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Polgár Mihály (Törökszentmiklós, 1782. dec. 24. – Kecskemét, 1854. máj. 9.) ref. püspök. Tanulmányait szülővárosában, 1795-től Debrecenben végezte, hol 1805-től →köztanitói, 1808-tól →seniori tisztet viselt. A következő évben külföldre menvén, három szemesztert Göttingenben, egyet több német és holland egyetem meglátogatásával töltött. Hazájába visszatérte után még 1811-től Hódmezővásárhelyen, 1819-től pedig Kecskeméten lelkészkedett. Itteni működésé-nek már első évében tanácsbíróvá és aljegyzővé választotta a →dunamelléki egyházkerület, míg 1827-ben →esperesévé tette a →kecskeméti egyházmegye. 1836-ban →egyházkerületi főjegyzővé levén, ekkor lemondott az esperesi hivatalról. 1846-ban hosszas viszálykodás után a püspöki állást foglalta el. – Irodalmi munkásságának termékei: A dunamelléki helvét vallástételt követő egyházi kerület rövid históriája (Egyházi Almanach 1836-ra). A magyarhoni helvét vallástételt követők Budán, 1791. tartott nemzeti zsinatjok rövid históriája (Egyházi Almanach 1842-re.). A kecskeméti ref. eklézsia rövid históriája… (Kecskeméti Prot. Közlöny, 1858.) – úgyszintén a Háló Kovács József (1830.), →Báthory Gábor (1842.) és Gyárfás Pál (1847.) temetésén, valamint a József nádor emlékére (147.) tartott beszédei. Átdolgozta a Csebei János-féle kátét. Fordította az „Áhítatosság órái” VII–VIII. kötetét (1828–30.) s szerkesztette az „Egyházi Almanach”-ot 1836-ra és 1842-re. Szerzett egy temetési éneket is. A felette ifj. Báthory Gábortól és →Tatay Andrástól tartott beszédek szintén megjelentek.