BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Polgár Mihály ifj. (Hódmezővásárhely, 1814. máj. 29. – Pest, 1874. aug. 24.) ref. vallású ügyvéd, az előbbinek fia. Tanult Kecskeméten és Debrecenben. 1837-ben ügyvéd lett Pesten. – A →dunamelléki egyházkerületnek 1847-től világi főjegyzője, az egyetemes ref. egyháznak pedig 1859-től →ágense volt, de már előbb is vitte e hivatal terheit. – Kiadványai is egyházi jellegűek: Rendtartási szabályok és fegyelmi törvények a dunamelléki h. h. közép- és felsőbb iskolákra nézve. (Pest, 1863.) Egyházi törvények, melyek a magyarországi ref. egyház törvényes használatában vannak. (Uo. 1864.) Az egyházat és lelkészei hivatalos teendőit illető országos törvények kivonata (I. f.). (Uo. 1870.) – Az emlékére →Pap Károlytól tartott prédikáció ki van adva.