BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Polani János (Berzevice, ? – Kassa, 1648. előtt) ev. tanár. Itthoni tanulása után külföldre ment és 1639-ben Königsbergben volt egyetemi hallgató, hol 1640. ápr. 12-én magisterséget szerzett, de még 1642-ben is ott időzött. Hazatérte után tanár volt Kassán. – Művei: Decem crassiores pontificiorum de ecclesiae errores. (Königsberg, 1639.) Discursus de origine animae rationalis… (Uo. 1642.) Üdvözlő verset írt Aichinger Tóbiáshoz (1641.) Gerlinus Mátyáshoz (1641.), Kis Pálhoz (1641.) és Lani Illéshez (1641.).