BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szerencsi Nagy István (Szerencs, ? – Győr, 1789. jún. 4.) ref. lelkész. Tanulmányait Székelyudvarhelyen és Nagyenyeden végezte. Azután külföldre ment, hol 1777. júl. 25-én az oderafrankfurti egyetemre iratkozott be. Három év múlva tért vissza s miután egy ideig Pozsonyban tartózkodott, 1783 tavaszán győri lelkész lett. – Művei: A tolerantiáról a katholika anyaszentegyháznak hitbeli fundamentumos tudománya szerint (Vitola után németből ford.). (Bécs, 1781.) (II. kiad. Pozsony és Kassa, 1782.) Mi a pápa? (Eybel után németből ford.) (Pozsony 1782.) Barátságos oktatás, hogy kellessék egy ifjú asszonyembernek magát a díszes erkölcsökben méltóképen formálgatni (Meyer A. után németből ford.). (Pozsony és Buda, 1783.) Első isteni tisztelet rende (Vers). (Győr, 1783.) Beköszöntő prédikáció Győrben. (Uo. 1783.) Körülbelül kétannyira bővítve kiadta a →Kis Gergely kéziratos Agendáját (1788.), nagy részben még maga dolgozta át a →Kőrösi Mihály Concordantiáját. –

Nem tévesztendő össze egy teljesen azonos nevűvel, aki mint nyugalmazott felsődobszai pap 1793. jan. 18-án halt meg, s aki alighanem az apja volt.