BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szigethy Lajos (Újmalomsok, 1863. – Bp. 1940. máj. 9.) ev. tanár. A gimnáziumot Sopronban, Pozsonyban és Pápán, a teológiát Sopronban és 1883. okt. 26-tól Jenában, majd Heidelbergben végezte. Szülőföldjén, majd Gyönkön és Pápán →káplánkodott, s ezalatt a budapesti egyetem bölcsészeti karára is be volt iratkozva. 1891-től helyettes, 1893-tól rendes tanári állást töltött be az eperjesi gimnáziumban. 1894-ben bölcsészetdoktorságot szerezvén Kolozsvárt, 1897-ben Budapestre választották meg, hol 1927-ben nyugalomba lépett. – Előbb ügyvivő alelnöke, majd (1920–1932.) elnöke volt az Országos Ev. Tanáregyesületnek. – Sok verset írt és fordított. Egyéb művei: →Nagyajtai Cserei Mihály élete és Históriája. (Kolozsvár, 1894.) A nagyenyedi →Bethlen-kollégium története. (Budapest, 1926.) Luther lelke (3 k.). (Uo. 1926–28.)