BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Szerencsi János (Debrecen, ? – ?, ?) ref. vallású jegyző, Debrecenben tanult, 1678. ápr. 30-án kezdvén a felsőbb osztályokhoz. Miután →köztanítóságot is viselt, →rektornak ment ki Bihardiószegre és 1684-ben ezt az állást töltötte be. Azután valamelyik erdélyi kollégiumban folytatta tanulmányait, ahonnan 1688-ban szintén rektornak vitték Zilahra, hol már a következő évben jegyzőnek választotta a város. Ebben a hivatalában huzamosabban, valószínűleg haláláig működött. – Műve: De fine mundi. (Debrecen, 1684.) – Üdvözlő verset írt →Köleséri Sámuelhez (1681. vagy 1682.), gyászverset a →Nógrádi Mátyás (1681.) és →Mártonfalvi György (1681.) halálára.