BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Moldva-oláhországi ref. misszió. A Romániában élő magyar reformátusok első bukaresti lelkésze →Sükei Imre volt, ki 1815-től fogva nehéz viszonyok között munkálkodott ott, több leány-egyházat is szervezve, melyeknek gondozására és fejlesztésére 1861 elején →Czelder Márton ment ki misszionáriusi minőségben. Fáradozása sikeres volt, számos ref. és egyesült prot. gyülekezetet alapított, templomokat és iskolákat építtetett, de 1865-től kezdve viszályba keveredvén mind →Koós Ferenc bukaresti lelkésszel, mind a misszió felett közvetlen felügyeletet gyakorló →erdélyi egyházkerülettel, 1871-ben végre is oda kellett hagynia Romániát. Ettől fogva a magyar ref. egyház nagy áldozatokkal igyekezett fenntartani és erősíteni a misszó egyes pontjait, melyeket 1887-ben külön →egyházmegyévé alakított az erdélyi egyházkerület.

Irodalom: Szász Domokos: Czelder Márton működése Romániában (1870.), Kovács Albert: A Czelder-ügy (P. E. I. L., 1869.), Czelder Márton: Emlékirat a moldva-oláhtörökországi… misszió kilencévi működéséről (Uo. 1870.)