BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Moller Dániel Vilmos (Pozsony, 1642. máj. 26. – ?Altdorf [Németország], 1712. febr. 25.) ev. vallású egyetemi tanár. Pozsonyban tanult, egy évet kivéve, melyet Trencsénben töltött. Külföldre menvén, 1661-ben a lipcsei, még ez évi máj. 6-án a wittenbergi egyetemre iratkozott be. Rengeteg utazás és egyetemeken való hospitálás után 1669-re visszaérkezett Pozsonyba, hol Magyar-ország beutazása után ez év őszén a →subrectori állást foglalta el. Az üldözések alatt 1672-ben neki is menekülnie kellett. Németországban talált menhelyre, előbb mint udvari pap, 1673-tól mint altdorfi egyetemi tanár. 1710-ben nyugalmazták. – Roppant sok munkája van, melyek közül magyar érdekű: Pressburger Kirchen- und Schul-Verlust… (Reinmundus Rimandus álnévvel.) (Hely n. 1673.) (II. kiad. 1673.) Némelyek szerint ő szedte össze a →Czvittinger „Specimen Hungariae literatae” c. művének is az anyagát.