BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Péterfi József (Sóvárad, 1796. márc. 29. – ?Marosvásárhely, 1873. júl. 11.) ref. esperes, Albert bátyja. Tanult Marosvásárhelyen, ahol 1818-ban lelkésszé választatott, de mielőtt elfoglalta volna állását, a bécsi egyetemen töltött egy évet. A →marosi egyházmegye 1849-ben főjegyzővé, 1850-ben →esperessé választotta. Lelkészségéről 1872-ben nyugalomba ment. – Prédikációi az illető erdélyi gyűjteményekben megjelenteken kívül a következők: Az Isten a törvényt szívünkbe írta be (Zsinati prédikáció Déván, 1830.). (Marosvásárhely, 1833.) Néhai Houchard József emléke (Gyászbeszéd, 1841.). (Uo. 1843.) A templom iránti szeretet (Templomszentelési beszéd Fintaházán). (Uo. 1843.) Egyházi beszéd… Magyarország alkotmányának visszaállításakor. (Uo. 1867.) Kibúcsúzó és beköszöntő egyházi beszéd (1837-ben fogarasi pappá meghívásakor, midőn aztán hívei kérésére mégis Marosvásárhelyen maradt). (Uo. 1871.) Kéziratban sok beszédet hagyott hátra.