BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Trausch József Károly (Brassó, 1842. jún. 13. – ?, ?) ev. vallású hivatalnok, az előbbinek fia. A gimnáziumot 1851-től Nagyszebenben, a jogot 1859-től ugyanott és Bécsben végezte. 1864-ben közszolgálatba lépett s idő folytán különféle hivatalokban működött. – Művei: Verzeichniss der Handschriften in Nachlasse des… Joseph Franz Trausch. (Brassó, 1872.) Lebensskizze des Franz Joseph Trausch… (Uo. 1873.) Religion und Kirche in der Gegenwart. (Uo. 1879.) Kronstädter ev. Choralbuch… (Uo. 1882.) (Magyarul is megjelent.) Cynisch und Hündisch. Zur Geschichte des Kultus. (Uo. 1896.)