BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Trausch József Ferenc (Brassó, 1795. febr. 9. – Brassó, 1871. nov. 16.) ev. vallású hivatalnok. Brassóban tanult 1813-ig. Tanulmányait a következő tanévben Kolozsvárt befejezve, 1814–17-ben kormányhivatalban szolgált, 1817 nyarán pedig szülővárosánál vállalt hivatalt. Itt aztán 1827-től főjegyző, 1841-től rendőrkapitány volt. 1849-ben kormányzósági előadóvá és jogtanácsossá neveztetett ki Nagyszebenbe, míg 1850-ben erdélyi kamaraügyész, 1853-ban pénzügyi tanácsos lett. Miután 1860-ban nyugalomba lépett, ettől fogva állandóan részt vett az erdélyi országgyűléseken. – A „Verein für siebenbürgische Landeskunde”-nak 1858-tól 1869-ig elnöki tisztét, a →brassói egyházmegyének 1863 elejétől haláláig →felügyelői állását vitte. – Szorgalmas írói munkásságot fejtett ki, melynek termékei közül egyházi érdekűek: Bemerkungen über die vom siebenbürgischen griechischnichtunirten Bischof Herrn Basilius Moga im Jahr 1837. den zu Hermannstadt versammelten Landesständen unterlegten Bittschrift. (Brassó, 1844.) A legény- s leány-társaságoknak közönséges rendtartása a Barca vidéki magyar falukon. (Uo. 1846.) (Németül uo. 1839.) Geschichte des Burzenländer Kapitels. (Uo. 1852.) Beiträge und Aktenstücke zur Reformationsgeschichte von Kronstadt. (Uo. 1865.) Schriftsteller-Lexikon… der Siebenbürger Deutschen (3 k.). (Uo. 1868–74.) (Pótkötet Schuller Frigyestől. Nagyszeben, 1902.) Kiadta továbbá a „Chronicon Fuchsio-Lupino-Oltardinum” c. forrásművét (2 k. 1847–48.). Kéziratban is sok dolgozata maradt.

Irodalom: Teutsch Gy. D.: Denkrede auf Joseph T. (Archiv des Vereines… XII. k. 1874.), Trausch J. K. (fia): Lebensskizze des Franz Joseph T. (1872.)