BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tranoscius (Tranovszki) György (Teschen [Szilézia], 1592. ápr. 9. – Liptószentmiklós, 1637. máj. 29.) ev. lelkész. Teschenben kezdte iskoláit. Még Gubenben és Kolbergben, 1607-től pedig Wittenbergben tanult. ahonnan 1612-ben Prágába ment segédtanárnak. Azután Morvaországban helleszovai →rektor, 1616-ban mezerici lelkész lett. A harmincéves háború zavarai miatt 1621-ben menekülnie kellett, 1623-ban fogságot is szenvedett, míg 1625-ben végleg számkivetették Morvaországból. Ekkor a sziléziai Bielicben kapott állást, de innen is elűzetvén, Magyarországra vonult, hol 1628 elején Árva várában, 1631-ben pedig Liptószentmiklóson foglalt el lelkészi állást. – Magyarországi időzése alatt megjelent művei: Odarum sive hymnorum libri tres. (1628.) Phiala odoramentorum (Szlovák imakönyv). (Lőcse, 1635.) (II. kiad. uo. 1685.) Cithara sanctorum (Szlovák →énekeskönyv). (Uo. 1636.) (Mintegy ötven kiadása van, még a 19. század második feléből is nem egy. Magyarra fordította Vietorisz József 1935-ben.) Összesen több mint 150 éneknek a szerzője. Emlékének megörökítésére Szlovenszkóban egy róla elnevezett társulat alakult. A temetésén elmondott beszédek ki vannak adva.

Irodalom: Mocko János: T. Gy. élete (szlovákul, 1891.).