BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Tremmel János Keresztély (Sopron, 1773. júl. 29. – Pozsony, 1845. dec. 28.) ev. esperes. Sopronban tanult, közben 1784-ben magyar szóra Répceszemerén időzve. Miután 1796-tól a kőszegi magyar-latin iskola →rektora volt, 1798-ban külföldre ment s ez év őszén a jenai egyetemre iratkozott be. 1801-ben tért vissza hazájába, hol a következő évben Petőfalván, 1804 nyarán Pozsonyban lett lelkész s itt 1829-ben egyúttal →esperes is. Művei: Antrittspredigt… (Pozsony, 1804.) Trauerrede am Grabe… Frau Josepha Freyin von Jeszenák geb. Tuczentaller… (Uo. 1810.) Német gyászbeszéd →Crudy Dániel felett. (Uo. 1816.) Zwei Pflichten christlich gesinnter Bürger… (Prédikáció Karolina Auguszta királyné 27. születésnapján). (Uo. 1819.) Német prédikáció Ferenc király uralkodásának negyvenéves jubileumán. (Uo. 1832.) Német gyászbeszéd →Jarius József Vilmos felett. (Uo. 1843.)