BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Patay Sámuel (Báji) (?, ? – ?, ?.) (18. sz.) ref. vallású nemes. Valószínűleg unokája a hasonló nevű →egyházkerületi →főgondnoknak. (meghalt 1749.) s fia annak, aki részt vett az 1749. okt. l-én tartott báji konventen és több ízben jelen volt a →tiszántúli egyházkerület közgyűlésén, melynek megbízásából bécsi küldöttségben is részt vett (meghalt 1766.). – Több birtokot szerzett s a maga költségén templomot építtetett Bájon, melyet 1784-ben szenteltek fel. – Művei: A régi indusok bölcselkedések, azaz példákkal jó erkölcsökre tanító könyvecske (ford.). (Eger, 1781.) Bidpai és Lokman indiai históriái (ford.). (Kolozsvár, 1783.) Egy jó atyának fiait oktató tanítása… a ker. hitnek nevezetesebb ágazatiról… (Lipcse, 1788.)