BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Zilahi István (Zilah, 1650, v. 1651. – ?, ?) ref. lelkész. Zilahon kezdte tanulását, mit Nagyenyeden folytatott. Innen ugyan egy ízben kicsapták a Nadányi professzor miatti zavarok közben, de a végén is csak ott maradt, míg külföldre ment s 1677 őszétől az utrechti, 1679. márc. 15-től a leideni egyetemen gyarapította ismereteit. Hazájába visszatérte után udvari pap volt Kemény Jánosnénál Nagysajón, 1691-től pedig lelkész Marosvásárhelyen, hol 1696-ban még élt. – Művei: De vero et typico Elijah (3 r.). (Leiden, 1679.) De meritoria Christi obedientia. (Uo. 1679.) – Respondens volt a „De prophetiis V. T.” (1678.) tartott vitán. – Gyászverseket írt a →Rácböszörményi János (1677.) halálára.