BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Zilahi János (Zilah, 1590. – ?Zsibó, 1677.) ref. esperes. Tanulmányait befejezvén, 1620-tól több helyen viselte a lelkészi hivatalt, de mindössze annyit tudunk róla, hogy 1647 őszén másodpap volt Zilahon, azután meg Sarmaságon, majd Hadadon, s végül 1672-től öt évig Zsibón lelkészkedett, mint már a hatvanas évektől egyszersmind a →szilágyi egyházmegye esperese. – Műve: Az igaz vallásnak világos tüköre… (Kolozsvár, 1672.) Megírta a temetésén elénekelendő éneket is.

A zilahi →elsőpapi állásban 1678-tól működő és 1681-ben meghalt →Zilahi János alkalmasint fia lehetett, kit 1655-ben szenteltek fel Egrespatakra.