BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Hetvényi Lajos (Győr, 1869. szept. 27. – Sopron, 1926. dec. 16.) ev. tanár. A gimnáziumot Pozsonyban. a teológiát Sopronban és Jenában végezte. Majd 1896-ban helyettes, 1897-ben rendes vallástanár lett a soproni gimnáziumban. – Művei: A bibliai olvasókönyvről. (Orosháza, 1899.) A valláserkölcsi nevelés előbbrevitelének kérdései (Ev. tanáregyesület évkönyve, 1908.). Ker. vallástan. (Sopron, 1909.) (II. kiad. 1916.) A ker. egyház rövid története kor- és életrajzokban. (Uo. 1910.) (II. kiad. 1924.) Útmutatás a középfokú iskolák ev. vallástanítási tervéhez. (Uo. 1912.) A modern haladás és az evangeliumi ker. világnézet viszonya, különös tekintettel az iskolai nevelésre. (Uo. 1913.) Az evangeliumi ker. világnézet. (Uo. 1916.) Luther Márton egyénisége és reformátori munkája. (Uo. 1918.) A világprobléma és a magyar kérdőjel az új reformáció szemszögéből. (Uo. 1926.) Egyik szerkesztője volt a „Bibliai olvasókönyv”-nek (1904.) Cikkeket is írt az egyházi lapokba.