BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Hetesy Viktor (Kiskunhalas, 1844. dec. 13. – Budapest, 1920. szept. 25.) ref. lelkész. Kiskunhalason kezdett tanulni. Ezenkívül Nagykőrösön és Kecskeméten, majd 1865-ben Pesten végezte iskoláit, éspedig az utóbbi helyen a teológiát. Néhány év →káplánkodás után 1871-ben drávafoki, 1888-ban csuzai, 1890-ben bácskossuthfalvi, 1918-ban dunaföldvári lelkész lett. Majd nyugalomba lépett. – Póttagja volt a →budapesti második zsinatnak.Kisebb dolgozatait a P. E. I. L., a Prot. Tudományos Szemle s a Kecskeméti Lelkészi Tár közölte. Önállóan kiadott művei: A gazdag és szegény találkozása (Prédikációk id. Coquerel után). (Kecskemét, 1870.) Kalauz a helv. hitv. énekeskönyvhöz. (Budapest, 1883.) Egyházi beszédek (2 k. franciából átd.). (Pécs, 1884–85.) Egyházi beszédvázlatok (Franciából ford.). (Uo. 1888.) Ünnepi egyházi beszédek s vázlatok (Franciából ford.). (Uo. 1888.) Vigasz a siralom völgyében (Vasárnapi, ünnepi s alkalmi imák). (Uo. 1893.) Köznapi imádságok templomi használatra. (Debrecen, 1896.) Gyászbeszédek, imák, síribeszédek (2 k.). (Zombor, 1900–1906.) Mi különbség van a pápista, kálvinista és lutheránus vallás között? (Hely n. 1901.) A Jézus Krisztus vallását követem-e én? (Hely n. 1902.) (II. kiad. Topolya, 1911.) – Sógora volt →Baksay Sándornak.