BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Beregszászi Mózes (?, 1700. – ?, ?1772.) ref. esperes. Itthoni tanulmányainak Kolozsvárt és Nagyenyeden való bevégezte után külföldre ment s 1728. nov. 9-én Leidenben, 1731. aug. 17-én Franekerben lépett az egyetem hallgatói közé. Hazájába visszatérve, 1739 k. Désen lett lelkész, hol 1757 októberétől →esperesi tisztet is viselt. Halála legkésőbb 1772-re következett be. – Művei: De peccato in Spiritum Sanctum (I–III.). (Leiden, 1731.) Megbecsülhetetlen drága köntös (Gyászbeszéd özv. Fekete Sámuelné gr. Toldalagi Erzsébet felett). (Kolozsvár, 1758.) Az isteni gondviselésnek hegye… (Gyászbeszéd Tisza László felett). (Uo. 1761.) Barátsági és atyafiságos szeretetnek acél tüköre (Gyászbeszéd Atzél Gábor felett). (Uo. 1763.)