BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Beregszászi Lőrinc Péter (?, ? – ?, 1587. márc. 8.) ref. esperes. Elvégezvén Nagyváradon tanulását, Wittenbergbe ment, hol 1570. júl. 7-én iratkozott be az egyetemre. Miután 1572 szeptemberétől 1574. augusztusáig a magyar →coetus →seniori tisztét is vitte, hazatért s →lector lett Sárospatakon. Innen 1576-ban lelkésznek választották Nagyváradra. Itt erős vitákat kellett folytatnia a jezsuitákkal, úgy élőszóban, mint írásban. A →bihari egyházmegyében →esperesi hivatalt viselt, nem tudni mióta, de 1584-ben bizonyosan. – Művei: Apologia pro ecclesiis reformatis, actis impiis synodi Sabariensis opposita. (Nagyvárad, 1585.) Ventilatio scripti… quod inscriptum est adversus auctores Juliani, ut vocant, pseudocalendarii. Defensio ventilationum contra calumnias Stephani →Aratoris. Epistola ad Stephanum Aratorem… de novo capite ecclesiae romanae… Mindezek együtt ki vannak adva a „De controversiis religionis hoc seculo motis adversaria quaedam scripta” (Basel, 1587.) c. gyűjteményben. Számos alkalmi verset írt latinul és görögül, így két nagyváradi diáknak Wittenbergbe indultakor (1568.), →Károlyi Péterhez (1571.) és a →Balsaráti Vitus János halálára (1575.).