BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Keresztes Máté (Nagybacon, 1727. – Nagyenyed, 1795. dec. 4.) ref. püspök. Nagyenyeden és Kolozsvárt tanult, majd 1759-ben Máramarosszigeten →rektorkodott. Innen külföldre menvén, 1760-ban a franekeri egyetemnek lett hallgatója, ahol alighanem ott időzött 1763 nyarán is. Több más egyetemet is meglátogatván, visszatért hazájába s előbb Alsórákoson, 1768 májusától Zabolán, s még ez év későbbi részétől Kézdivásárhelyen lelkészkedett. A →kézdi egyházmegye 1781 körül →esperessé, az →erdélyi egyházkerület 1787-ben →generális notarius választotta. 1793-ban püspökségre következvén, esperesi hivatala elhagyásával Nagyenyeden foglalta el az →elsőpapi állást. – Művei: Felséges második József… fejedelméhez… a kézdi ref. tractusnak… homagiuma letételinek rendi. (Kolozsvár, 1782.) Templomszentelő igék, könyörgések, éneklések. (Uo. 1783.) Isten bizonyságom… (Prédikáció, 1786.) (Uo. 1795.) Üdvözlő verset írt Őri Fülep Gáborhoz (1763.).