BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Keresztes József (Csombord, 1846. – Nagyszeben, 1888. nov. 28.) ref. tanár. Nagyenyeden tanult 1853-tól 1869-ig, midőn →köztanító és →senior lett. Egy év múlva külföldre távozott s két évig Utrechtben, fél évig Tübingenben, fél évig Lipcsében, közben még más egyetemeken is tanulmányozta a keleti nyelveket és bibliai tudományokat. Ezeknek aztán 1873-tól segéd-, 1879 novemberétől rendes tanára volt a nagyenyedi teol. akadémián. – Műveinek nagy része, közte szinte az egész bibliának tudományos fordítása kéziratban maradt. Kisebb tanulmányokat és cikkeket gyakrabban közölt az egyházi lapokban, elsősorban az →Egyházi és Iskolai Szemlében. Terjedelmesebb, valamint önállóan megjelent dolgozatai: Máté XXVIII. 19. (→Erdélyi Prot. Közlöny, 1873.) Nehány szó az új bibliafordításról (→Kovács Ödönnel, →Egyházi Reform, 1874.). A Mózes éneke (Egyházi és Iskolai Szemle, 1876.). A héber költészetről (Uo. 1876.). Nehány megjegyzés a zsoltárfordítások érdekében (Uo. 1877.). A Debóra dalának ismertetése (Uo. 1878.). Az újszövetség bevett fordításának átdolgozása. (Kolozsvár, 1878.) A biblia („Tájékozás az újabb theologia körében” c. könyv nagyobb része). (Budapest, 1879.) A prófétaság eredete és működése Izraelben (Egyházi és Iskolai Szemle, 1880.). Beszéd →Nagy Péter emlékére. (Kolozsvár, 1884.)

Irodalom: Kovács Ödön: K. J. emlékezete (Nagyenyedi értesítő, 1889.).