BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Keresztény Magvető, a tudományos teológia valamennyi ágának művelésére indították meg a kolozsvári unit. tanárok. Első kötetei 1861-ben, 1863-ban, 1867-ben és 1868-ban jelentek meg, az 1870-i ötödik évfolyamon kezdve pedig évenként hat füzetből álló folyóirat lett. 1918-i 53. kötetével megszűnt egy időre, de a folyóiratot magáénak valló →Unitárius Irodalmi Társulat 1922 elején felélesztette. Szerkesztői voltak: →Kriza János (I–II.), Nagy Lajos (I–II.), Buzogány Áron (III–IV.), →Ferencz József (III–IX.), Kovácsi Antal (V-VIII.), →Simén Domokos (IX-XIII.), →Péterfi Dénes (XII-XLV.), Kovács János (XIIIXL). Közben 1896-tól főmunkatársakul meg voltak nevezve: →Gál Kelemen, →Gálffy Lőrinc és →Kanyaró Ferenc, kik közül a két első vette át 1911-től kezdve a szerkesztést s vitte azt 1918-ig. Az 1922-ben megindult új évfolyamnak Borbély István és →Vári Albert vállalta a szerkesztését, 1925-ben hozzájuk csatlakozott Ferenczy Géza és →Kiss Elek, míg 1929-től egyedül Vári szerkesztette egészen 1938-ig, midőn P. Szentmártoni Kálmán lett a másik szerkesztő, ki 1944-ig felelős szerkesztő volt. Ekkor megszűnt a folyóirat. Az 1861-től 1912 végéig kiadott 47 évfolyamról Borbély Ferenc készített tartalomjegyzéket, az 1913-tól 1918-ig és 1922-től 1933-ig kiadott 18 évfolyamról pedig Erdő János.

Irodalom: Vári Albert: A Ker. Magvető (Ker. Magvető, 1938.).