BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Pihringer Keresztély (Pozsony, 1641. aug. 19. Nürnberg, 1694. dec. 13.) ev. lelkész. Pozsonyban végezte iskoláit. 1659-ben külföldre ment, s ez évi nov. 13-án az altdorfi, 1661. jún. 6-án a wittenbergi egyetemre iratkozott be, melyen 1662-ben magisteri címet szerzett. 1664-ben a giesseni egyetemet látogatta, majd hazajött és 1665 májusában káplán lett Pozsonyban, előbb egyúttal →subrectori, 1669 őszétől pedig →conrectori tisztet is viselve. 1671-ben száműzték, mire Németországba távozott s ottani hivatalaiból vissza se jött többé. – Ide tartozó művei: De causa morali. (Wittenberg, 1661.) Gyászverset írt a Calvvius Ábrahám halálára (1662.), üdvözlő verset Möller Dániel Vilmoshoz (1661.), kinek „Pressburger Kirchen- und Schulen Verlust” c. művében is van egy kevés része. Respondens volt egy Grotius ellen (1661.), egy a →Heidelbergi Káté ellen (1661. vagy utána) és a „De quaestione: an hodierni calviniani ab illo Calvini dogmate, quod Deus sit auctor et causa peccati, ex eo sin alieni constituendi, quia illud a se amoliantur et detestentur?” (1664.) tartott vitákon.