BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Adami János Jakab (Lőcse, 1713. – Besztercebánya, 1792. júli. 4.) ev. lelkész. Honi tanulmányai végeztével külföldre ment s 1734 tavaszától a jenai, azután a hallei egyetemnek volt hallgatója. Hazatérve, előbb Lőcsén →conrectori, 1747. januártól Besztercebányán →rektori, 1748-tól pedig uo. német lelkészi tisztet viselt. 1772-ben →esperessé választotta a →zólyomi egyházmegye. Ezt a hivatalát 1780-ban történt nyugalomba lépte után is megtartotta 1784-ig. – Egyházi művei: Kurze Erklärung des Katechismus. (Regensburg. 1751.) Das beste Verhalten der Christen… (Prédikáció nagy tűzvész alkalmából, ennek leírásával) (Pozsony, 1761.) Ein in katechetischen Fragen entworfener Unterricht von dem was Kindern zur Erlangung der Seligkeit zu wissen ist. (H.n. 1765.) Kurze Anleitung die Freigeister auf bessere Gedanken und die Vernunft zum Gehorsam des Glaubens zu bringen. (Regensburg, 1769.)