BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Ádám Gerzson (Izsák, 1832. febr. 22. – Nagykőrös, 1906. aug. 9.) ref. tanár. Az elemi iskolát Vezsenyen, a gimnáziumot Nagykőrösön végezte. A szabadságharcban részvétele után 1850-től Debrecenben jogot, majd teológiát hallgatott, míg 1854-ben Felkára ment nevelőnek, 1855-ben Kőröstarcsára →káplánnak. 1856-ban Nagykőrösre tanárnak. Ettől fogva az 1858–59. tanév kivételével, melyet a tübingeni és zürichi egyetemen töltött, itt működött egészen 1903-ig, midőn nyugalomba lépett. A →dunamelléki egyházkerület 1897-ben tanácsbíróvá választotta. – Munkái: A nagykőrösi ev. ref. főgimnázium története (Joó Imrével). (Nagykőrös, 1896.) Érdeklődés a főgimnázium építése iránt Nagykőrösön. (Uo. 1901.) Nagykőrösi athenas. (Uo. 1904.)

Irodalom: Benkó Imre: A két Ádám testvér (1923.).