BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Dunatiszamenti unit. egyházkör, Magyarországnak a Királyhágón innen alakult egyházaiból szervezték, s 1902-ben kezdte meg működését 4 anyaegyházzal, mely azóta 7-re szaporodott. Esperese →Józan Miklós budapesti lelkész lett, ki az első világháború befejezése után püspöki vikáriusként is működött Kolozsvár vissza-tértéig. Az ő püspökké választása után 1941-ben Csiki Gábor budapesti missziói lelkész lett az →esperes.