BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Debreceni Joó (Bonifacius) János (Debrecen, ? – Gyulafehérvár, 1592. nov.) ref. lelkész. Nagyváradon fejezte be honi tanulmányait, melyek után külföldre ment s 1568. okt. 27-én a wittenbergi, valamikor az 1569–70. tanév folyamán a lipcsei, 1570. júl. 7-én ismét a wittenbergi, 1573. szept. 15-én a heidelbergi egyetemre iratkozott be hallgatónak. Hazájába visszatérve, először is legalább 1576-ig →rektor volt Nagyváradon, majd 1584 júniusában Tasnádon lelkészkedett, végül, mégpedig alkalmasint 1587 őszén gyulafehérvári →elsőpap lett. – Hosszú görög üdvözlő verset írt →Károlyi Péterhez menyegzője alkalmával (Epithalamion… Wittenberg, 1569.) és latin gyászverset ugyanőróla (Károlyi Péter „Az apostoli credónak… magyarázatja” c. műve mellett, 1584.).