BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Dionysiani articuli, a nagysajói és tekei káptalanok részére Alesius Dénes által készített egyházigazgatási szabályzat, de fordulnak elő e néven azok a szintén Alesius által szerkesztett cikkek is, melyeket a szász lutheránusok 1572. évi püspökválasztó zsinata fogadott el. Emezek legteljesebben közölve Hanernél (Historia ecclesiarum Transsylvanicarum 290. s köv. l.), az igaziak pedig →Bodnál (Historia Hungarorum ecclesiastica, I. k. 288. s köv. l., magyarul Erdélyi Prot. Közlöny, 1892., 365, s köv. l.).