BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Nagy Géza (Kutyfalva, 1887. máj. 21. – *Kolozsvár, 1971. ápr. 5.) ref. tanár. A gimnáziumot 1904-ben Marosvásárhelyen, a teológiát 1908-ban Kolozsvárt végezte. Azután a berlini (1908–9.) és baseli (1909–10.) egyetemen folytatta tanulmányait. Visszatérte után →káplán volt →esperes-atyja mellett szülőfalujában, míg 1912-ben lelkész lett Székelyszenterzsébeten. Innen 1926-ban →teol. tanárnak választották meg Kolozsvárra, egyelőre helyettesi minőségben, de miután a következő évben teol. doktorságot szerzett Debrecenben, rövidesen rendes tanárrá lépett elő. Az 1939-ben megnyílt zsinatnak később póttagja lett. 1949-ben nyugalomba lépett. – Művei: A keresztyénség jövője. (Kolozsvár, 1922.) Barth theológiájának előzményei, kritikája és jelentősége. (Debrecen, 1927.) Kálvinista jellemképek. (Kolozsvár, 1930.) Valláskönyv (III. és IV. elemi o. részére, →Imre Lajossal és Maksay Alberttel). Az erdélyi ref. népiskola története. (Segesvár, 1932.) The influence of the ref. church on the political history of Transsylvania. (Edinburgh, 1933.) A kapitalizmus jövője és a kálvinizmus. (Debrecen, 1933.) Külföldön bujdosó erdélyi diákok levelezése. (Kolozsvár, 1933.) Szenvedő papok, szenvedő egyházak (Az előbbivel együtt.). Zwingli (Kecskeméthy-emlékkönyv, 1934.). A belmisszió nyomai az erdélyi ref. egyház régebbi történetében (A „Kálvin és a kálvinizmus” c. könyvben). (Debrecen, 1936.) Kálvin hatása Erdélyre. (Uo. 1936.) Akik kősziklára építettek. (Kolozsvár, 1937.) →Szász Domokos (Erdélyi Múzeum, 1938.). →Geleji Katona István személyisége, levelei alapján. (Kolozsvár, 1940.) Társadalmi ellentétek a régi erdélyi ref. egyházban. (Uo. 1942.) Az erdélyi ref. templomok története. (Budapest, 1942.) A Herepeiek belmissziós törekvései (Prot. Szle, 1942.). Belmissziói munka Kolozsvárott a nemzeti ébredés korában (Uo. 1943.). Van még két prédikációja az „Istennek nagyságos dolgai” (Kolozsvár, 1930.) c. gyűjteményben.