BevezetőGyűjteményekKéptárKeresés
Egyháztörténet, helytörténet » Zoványi Jenő: Magyarországi protestáns egyháztörténeti lexikon    
 

Nagy Benedek (Sármelléki) (Nádasd, ? – ?, ?) ev. tanár. Hazájában szerzett ismereteit 1603. máj. 25-től a wittenbergi egyetemen gyarapította. Már a következő évre visszatért s előbb Fertőszentmiklóson, 1605-ben pedig Kőszegen lett rektor, s az volt 1615-ben is. – Művei: Naeniae… in obitum… Francisci de Nádasd… (Sopronkeresztúr, 1604.) →Pázmány Péter pironsági (→Zvonarics Imrével, kitől az I. és III. rész ered). (Uo. 1615.) Írt még előszót és üdvözlő verset Zvonarics Imrének Hafenreffer után fordított művéhez (1614.), úgyszintén üdvözlő verset →Hartlieb Györgyhöz (1610.), gúnyverset →Szenczi Molnár Albertre (közölve Czvittingernél). Egy hosszabb éneknek is szerzője.

Irodalom: Payr Sándor: S. N. B. mint énekíró (1934.).